Kindercoaching Roosmarijn

De website van kindercoach Roosmarijn van der Tas

Weerbaarheidstraining

Weerbaarheidstrainingen

 

METHODE A:  Bij voldoende belangstelling (minimaal  4 aanmeldingen) zal er een groep van start gaan in Castricum.

METHODE B: Nieuwe groepen zullen bij voldoende aanmeldingen starten.

Kindercoaching Roosmarijn geeft weerbaarheidstrainingen: Methode A en Methode B. Met ingang van 2014 zijn er groepen gestart in Castricum. De locatie is afhankelijk van leeftijd en groepsgrootte.

Methode A en B  zijn weerbaarheidstrainingen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De stof kan zowel individueel als in groepsverband, en ook per klas worden gegeven. N.a.v de leeftijd en groepsgrootte wordt er met 1 of meer trainers gewerkt.

Kindercoaching Roosmarijn werkt op scholen en bij grotere groepstrainingen, samen met co-trainer Janne Hofman van praktijk Bluf! http://praktijkbluf.nl/

Voor wie is de cursus bestemd?

Methode A.
Bedoeld voor kinderen:
• vanaf  4 tot 7 jaar.

Speerpunten: weerbaarheid, prikkelregulering en keuzes maken. De 4 hoofdthema’s zijn Houding, Uitstraling, Stem en Ontspannen. Kinderen leren sociale vaardigheden aan door middel van fysieke oefeningen. Het sleutelwoord bij deze gedragsveranderingen is bewustwording. Bewustwording begint rond het zesde levensjaar. Voor die tijd reflecteren kinderen nog niet op hun eigen gedrag. Het leren is nog speels en het is de kunst daar als trainer of leerkracht structuur in aan te brengen. Dus de oefeningen en spellen zijn vooral gericht op vaardigheden en daarnaast op ontdekkingen die passen bij de leeftijd.

Pijlers van Methode A.

Jonge kinderen zijn speels, ze zijn meer fysiek ingesteld en leren vooral door nadoen. Dat brengt een andere invulling van de oefeningen met zich mee. Zelf ervaren van stem, houding en uitstraling, het ontwikkelen van eigen lichaamsgevoel en het bewust worden van een eigen plek binnen een groep.

Opzet:
Een ouder/verzorger doet samen met het kind de cursus, die bestaat uit 6-8 bijeenkomsten
van 1 uur en waarschijnlijk 1 ouderavond.

 

Methode B:

• voor kinderen vanaf 7 jaar t/m 12 jaar. Er worden groepen gevormd naar leeftijd.

Het is een preventief programma, de thema’s van de lessen zijn geen probleem thema’s, maar juist positieve of neutrale thema’s.

1. Houding
2. Ogen
3. Stem
4. Eigenwaarde
5. Grenzen
6. Kracht
7. Intuïtie
8. Samenwerken
9. Uitdaging

8 bijeenkomsten van ongeveer 75 minuten in groepjes vanaf 4 tot maximaal 8 kinderen.

Een weerbaarheidstraining is geschikt voor kinderen die te maken hebben met:

• Faalangst
• Negatief zelfbeeld
• Driftbuien
• Timide houding
• Pestproblemen
• Slaapproblemen
• Problemen met contacten leggen

Meer informatie over de cursussen is te verkrijgen via:  kindercoachingroosmarijn@ziggo.nl

Kosten:

300,- euro.

Aanmelden kan op:  kindercoachingroosmarijn@ziggo.nl