Kindercoaching Roosmarijn

De website van kindercoach Roosmarijn van der Tas

opvoedopstellingen, gezinsopstellingen, familie opstellingen

Opvoedopstellingen/gezinsopstelling/familie opstelling

Kindercoaching Roosmarijn kan ouders een helpende hand bieden en inzicht verschaffen dmv opvoedopstellingen. Een opvoedopstelling is een andere manier om opvoedkundige vraagstukken te benaderen, gebaseerd op de familieopstellingen volgens Bert Hellinger. Ieder mens is onderdeel van meerdere systemen. Soms kunnen hier verstrikkingen in ontstaan waardoor iemand zich niet prettig voelt of er ongewenst/vreemd gedrag kan ontstaan.

In opvoedkundige vraagstukken zien we vaak dat pijnplekken van ouders gespiegeld worden in gedrag van kinderen. Voor beide partijen een patstelling als er niet op een fundamentelere laag iets verandert. Alleen aandacht voor gedragsverandering helpt dan niet. Daarin hebben de meeste ouders al alle hoeken van de kamer gezien. Vaak is er iets aan de hand op de familie systemische laag in de verbinding.

Binnen ieder familiesysteem heerst er een bijzondere loyaliteit ten opzichte van elkaar. Hierdoor kunnen grote gebeurtenissen in vorige generaties effect hebben op de jongere generatie. We zien dit concreet terug in gedrag van kinderen, in de relatie ouder-kind en in de relatie van ouders onderling.(man-vrouw, vader -moeder plek). Scheidingssituaties, samengestelde gezinnen en adoptiegezinnen vragen hierin om specifieke aandacht.

Een opstelling geeft op een diepere laag informatie over het gedrag van kinderen, de relatie met de ouders en andere opvoedkundige thema’s. Zo kan er duidelijk worden wat een kind nodig heeft in het contact met de ouders, broers of zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, met school of in andere situaties.

Al na 1 sessie kan het  zorgen voor een doorbraak in de verhouding tussen opvoeder en kind(eren). Een opvoedopstelling geeft vaak direct en concreet zicht op wat nodig is.

Kindercoach Roosmarijn heeft training gehad van Marianne Langemeijer. Wilt u inzicht krijgen in uw familiesysteem in relatie tot uw opvoedingsvraag, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen om een afspraak te maken.

Hoe werkt een opvoedopstelling?

Een opvoedopstelling is voor iedere ouder. Je hebt er geen speciale ervaring of kennis voor nodig, wel volledig aandachtige open- en nieuwsgierigheid voor dat wat gaat komen. De coach begeleidt het proces stap voor stap.
Allereerst wordt in een kort voorgesprek de opvoedings-vraag van de ouder verder verkend en toegespitst. Er wordt gevraagd naar belangrijke feitelijke gebeurtenissen in het huidige gezin en/of het gezin van herkomst van de ouder. Dan wordt het vraagstuk/thema in de praktijkruimte “als een beeld opgesteld”, dmv vloertegels worden alle gezinsleden gepositioneerd op de grond voor je. De ouder kan dan beginnen met het verkennen van de verschillende posities. De coach kijkt en voelt mee, verplaatst en voegt eventueel elementen (bijv. de zwaarte van een last en/of lot) en personen aan het beeld toe. Er worden oplossende en helende zinnen gebruikt zodat voor alle elementen en personen een goede plaats gevonden wordt.

Welke vragen kunnen bijvoorbeeld worden ingebracht?

De in te brengen vragen  kunnen heel divers zijn, voorbeelden van vragen zijn:

 • Hoe komt het dat mijn kind zo extreem driftig kan zijn?
 • Mijn kind heeft slaapproblemen, ik heb van alles geprobeerd maar niets schijnt te werken.
 • Mijn kind wil niet meer naar school.
 • Ik merk dat ik met één van mijn kinderen veel moeilijker contact kan krijgen.
 • Mijn kind gaat niet zelfstandig spelen maar volgt mij altijd, hoe ik het ook aanpak.
 • Mijn kind is extreem druk, waar komt dat toch vandaan, hoe kan ik het het beste benaderen?
 • Mijn kind heeft geen vriendjes.
 • Er ontstaan tijdens het eten altijd ruzies.
 • Mijn kind is bijzonder gevoelig en trekt zich vaak terug.
 • Ik word ontzettend boos op mijn kind maar voel dat het eigenlijk mijn eigen boosheid is.
 • Mijn kind gedraagt zich respectloos naar mij en/of andere volwassenen.

Achtergrond familieopstellingen:

Iedereen heeft een geëigende plaats in het familiesysteem, maar door gebeurtenissen kunnen familieleden van hun plaats af raken. De volgende generatie (onze kinderen) gaat dan op onbewust niveau de balans herstellen door de plaats en het bijbehorende thema/lot van een ander te dragen.

Er wordt alleen gebruik gemaakt van feitelijke informatie over ingrijpende gebeurtenissen. Psychologische opvattingen over hoe het gezin in elkaar zit, of hoe iemands karakter is, wat de conflicten zijn, zijn niet van invloed op deze onderliggende dynamiek van een familiesysteem. Deze zaken worden gezien als gevolgen van aanwezige verstrikkingen, ze zijn niet de oorzaak!

De vijf systemische dynamieken:

1. Chronologie: anciënniteit en de juiste plaats
2. Iedereen hoort erbij
3. Iedereen draagt zijn/haar eigen lot
4. Ouders geven oneindig aan hun kinderen (zelfde DNA)
5. Er is een balans in geven en ontvangen (ander DNA)
Bij het opstellen bekijken we deze dynamieken. Het gaat daarbij niet om de inhoud van verhalen en gebeurtenissen of om psychologische zaken, hoe iemand als persoon was, maar om de juiste plaatsing. Plaatsing van het lot bij de persoon bij wie het behoort, het erkennen van de juiste plek van een ieder, het doorgeven van liefde van ouders aan hun kinderen, en het geven en ontvangen in balans tussen anderen, en dit alles in het belang van het gehele systeem waar wij onderdeel van zijn.
Binnen een familiegeneratie zijn we ten diepste verbonden met alle personen binnen de familielijn en daarmee ook met het (familie) lot. Daarnaast is er een sterk voelbare stroom van liefde, de bron van ons bestaan, het leven gevende principe, die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dit alles maakt dat deze familieband zo bijzonder is. Het erbij horen in het primaire familiesysteem geeft ons het fundamentele en essentiële gevoel van bestaansrecht.

Bron : Marianne Langemeijer, coach/therapeut en ontwikkelaar methodiek OPVOED-opstellingen.

Kindercoaching Roosmarijn werkt graag samen met andere professionele opstellers en systemisch werkers tijdens opstellingen.