Kindercoaching Roosmarijn

De website van kindercoach Roosmarijn van der Tas

Mijn werkwijze

Ik werk spelenderwijs samen met het (jonge) kind en de ouders/begeleiders aan oplossingen voor het probleem. Het kind/de jongere leert vaardigheden die hem/haar verder helpen. Samen ontdekken we de krachten en inzichten die het kind bezit. En hoe het kind die in kan zetten, bij situaties die hij/zij moeilijk vindt. De kindercoach loopt een stukje me op het pad van het kind en de ouders/begeleiders. Indien gewenst onderhoudt de Kindercoach ook contacten met de school die het kind bezoekt. Als ouders toestemming geven, kan er ook terugkoppeling plaatsvinden naar school en hun IB/zorgcoördinator en/of de huisarts. Er wordt altijd uitgegaan van de mogelijkheden en kwaliteiten die het kind al bezit. De coaching heeft als doel het kind te versterken, en het kind te laten groeien in zijn/haar eigen zelfvertrouwen. Vanuit zelfbewustwording kun je jezelf verder ontwikkelen en keuzes maken. Zelfinzicht is de 1e stap in het groeiproces. Er is coaching totdat het kind en de ouders weer zelf verder willen en kunnen. Het kind gaat aan het werk en de coach ondersteunt hierbij. Ondersteuning thuis, door de ouders/het gezin, is zeer gewenst en nodig!
Tijdens de begeleiding werk ik vooral met activiteiten/methodieken en interventies die het kind, de jongere of jou, als ouder, aanspreken. Ik spring meestal in op de behoefte van het kind en de ouders, tijdens de sessies.

Een kindercoach is geen therapeut of psycholoog, maar kan wel de ondersteuning bieden, die een kind/jongere en de ouder(s) nodig kan hebben). Een coach stelt vragen, luistert, begeleidt, stimuleert en spiegelt het gedrag aan de hand van verschillende technieken.
Het inschakelen van een kindercoach kan een tussenoplossing zijn, als men de stap naar een kindertherapeut/psycholoog te groot of zelfs onnodig vindt. De stap naar een Kindercoach kan laagdrempelig zijn, en kan voor ouders net die ondersteuning bieden, die soms even nodig is. De Kindercoach is er in de 1e plaats voor kind, en daarnaast ook voor ouders en omgeving. Zo nodig/gewenst vinden er ook oudergesprekken plaats. En zo nodig, vindt er ook doorverwijzing plaats, als er (ook) andere hulp nodig is.

Ik werk graag met korte lijntjes en werk met het hele gezin. Dit betekent dat ik indien nodig, ik ook aan het werk kan gaan met: broertjes/zusjes en/of ouders.

 

Mijn Kernwoorden zijn : Oplossingsgericht/Kortdurend/Laagdrempelig /Positieve blik/Geduldig/Acceptatie/Hier en Nu

Mijn Kernwaarden zijn : Veiligheid/Vertrouwen/Respect/Eerlijkheid

Mijn Visie : Het kind is niet het probleem, maar het probleem is het probleem! Een kind is niet zijn/haar gedrag, elk kind heeft kwaliteiten en talenten in zich. Ieder kind is uniek: het is goed zoals het is. Ik ga ervan uit dat het kind alle oplossingen al in zich heeft.

Mijn Geloof: Ik geloof in de mensheid en heb respect voor alle religies. Iedereen is uniek en is goed zoals hij/zij is!

Mijn levensmotto: Spreid je vleugels en vlieg!