Kindercoaching Roosmarijn

De website van kindercoach Roosmarijn van der Tas

Hoe verloopt het traject

Aanmelding:
Meestal neemt U telefonisch contact op waarbij we in het kort bespreken wat het probleem is. Of u mailt mij over uw hulpvraag. Hierna kunnen we eventueel een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek of meteen voor het  intakegesprek. Een kennismakingsgesprek duurt maximaal 30 minuten en is puur om elkaar te ontmoeten en te ervaren of er de “”juiste klik”” is. In het intakegesprek gaan we uitgebreid in op de hulpvraag.

Intakegesprek:
Het traject begint met het intakegesprek. Dit gesprek voer ik, bij voorkeur met de beide ouders, en zonder de aanwezigheid van uw (jonge)kind. Bij oudere kinderen is hun aanwezigheid in overleg. Hiervoor hanteer ik een intakeformulier dat vooraf naar U toe gestuurd wordt. Dit dient U dan in te vullen en terug te sturen, per mail, zodat ik het in kan zien en mee kan nemen naar het intakegesprek. Deze vragen vormen de leidraad voor het gesprek. Ik probeer een helder beeld te verkrijgen uit alle informatie die U mij geeft.
Samen formuleren wij dan zo concreet mogelijk de hulpvraag. Daarna wordt besloten of we een traject ingaan en/of dat er mogelijk ook andere hulp nodig is voor U en uw kind.
Tijdens de intake wordt het doel vastgesteld en de verwachtingen uitgesproken. Ik werk met een overeenkomst vanuit mijn beroepsgroep, ik vraag U deze te ondertekenen.

Het coachingstraject:
De kindercoach werkt vooral oplossingsgericht en meestal in een kortdurend traject met het kind/de jongere.
Het kindercoachtraject bestaat uit een aantal sessies met het kind. Vaak zijn dit tussen de 6-10 sessies, maar soms ook meer of minder. De ouders zijn hier, in principe, niet bij aanwezig. Hier kan van worden afgeweken indien het voor de voortgang van het traject beter is, dat de ouder(s) wel aanwezig is (zijn).Vaak zijn de laatste 5-10 minuten van de sessie een terugkoppeling naar de ouder(s) en bespreken we de eventuele thuisopdrachtjes.
Daarnaast stel ik ook vaak voor om oudersessie(s) te houden, dit is zonder de aanwezigheid van uw kind. Dit omdat ik een kind, en zijn/haar hulpvraag, niet los zie van de ouder (s). Een kind is onderdeel van het gezinssysteem. Soms zijn er ook broer/zus of gezins-sessies nodig om te werken aan de hulpvraag.

En het komt ook voor dat er na een poosje weer behoefte is aan 1 of enkele opfris sessie(s), dat kan dan ingepland worden.
De eerste sessie is een nadere kennismaking met uw kind, waarbij de hulpvraag met hem/haar besproken wordt. Als de hulpvraag van U en uw kind verschillend is, staat de hulpvraag van uw kind voor mij centraal. Er zal eerst worden gewerkt aan een vertrouwensband tussen uw kind en de kindercoach. Vanuit veiligheid en vertrouwen kunnen we gaan opbouwen. Vervolgens gaan uw kind en ik aan het werk tijdens de sessies. We werken oplossingsgericht en passend aan de wensen van het kind. Soms geef ik ook opdrachtjes mee naar huis die uw kind, eventueel samen met U, mag uitvoeren. Het is belangrijk dat uw kind hierin gesteund wordt. Samen werken wij aan de hulpvraag, en ik verwacht dan ook betrokkenheid van U tijdens het gehele traject.

Na ongeveer 5-6 sessies volgt er (meestal) een voortgangsgesprek en van hieruit wordt gekeken of er nog meer sessies nodig zijn om een bevredigend antwoord op de hulpvraag te kunnen krijgen, of dat het traject afgerond kan gaan worden. Dit alles is afhankelijk van hoe het traject, en het contact verloopt.

De evaluatie:
Aan het eind van het traject, volgt er een evaluatie/eindgesprek. Hierin bespreken we hoe het nu gaat met uw kind en hoe het traject verlopen is: wat hebben we gedaan en hoe voelt uw kind zich daarbij. Soms kiezen kind en/of ouders voor een follow-up afspraak na een aantal maanden. Ook dit behoort tot de mogelijkheden.

Er is altijd een mogelijkheid tot contact. Indien nodig, neem ik ook tussentijds contact met U op.

Ieder kind is uniek en elk traject verloopt weer anders!